Çerez Örnek
canlı destek

Eğitim Sunum ve Dokümanları

Kitap ve Kılavuzlar

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu İntibak Eğitim Kılavuzu

İdari Personel Oryantasyon El Kitabı

Hizmet Birleştirme Dilekçesi Verilmesi Hakkında Kullanım Kılavuzu

Sigorta Tescil İşlemleri Ekranı Kullanım Kılavuzu

 

Hizmetiçi Eğitim Sunumları

Aday Memur Hazırlayıcı Eğitim

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Eğitim

Personel Daire Başkanlığı Düşük Riskli Alanların Temizlik Eğitimi

SGK - İşveren Eğitimi

SGK - Kamu Kurum ve Kuruluşların 5510 S.K Kapsamındaki Yükümlülükleri

SGK - Kısa Vadeli Sigorta Kolları Temel Mevzuatı (İş Kazası ve Meslek Hastalıkları)

Yönetici Oryantasyonu Eğitimi

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ