Çerez Örnek

Hakkımızda

Kuruluş

"Ege Üniversitesi Hizmet içi Eğitim Yönergesi" Üniversitemiz Senatosunun 08.07.2021 tarihli ve 15/2 sayılı kararıyla kabul edilerek yürürlüğe girmesiyle, Personel Daire Başkanlığı İdari Kadro ve Atama Şube Müdürlüğü bünyesinde "Eğitim Birimi" kurulmuştur. 

 

Amaç

Ege Üniversitesinde görev yapan tüm personelin kişisel, yönetsel ve mesleki alanlardaki gelişim ihtiyaçlarını karşılayabilecek eğitimleri planlayıp düzenlemek, Üniversitemiz personelinin günümüz koşulları ve mevzuatlarına uygun bir şekilde yetişmelerini sağlayarak, hizmette verimliliği arttırmak için uygulanacak hizmet içi eğitimin ilkelerini, planlama ve uygulama esaslarını değerlendirme usullerini ve diğer hususları belirlemektir.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ